Орхидные (Башмачок)

Башмачок, циприпедиум (Cypripedium Gisela).
Яндекс.Метрика