Матенадаран (здание)

Матенадаран. Здание хранидища построено в Ереване в 1959 году. Архитектор М. В. Григорян.
Яндекс.Метрика