Британский музей (Музеи мира) (слайд 05)

Бюст колосса Рамсеса II. Древний Египет. 19 династия, 1250 до н.э. Вес 7, 25 т.
Яндекс.Метрика