Асмик (портрет)

Тагуш Акопян (Асмик).
Яндекс.Метрика