Сядни

Сядни нареч. зап. калужск. смол. седни, сегодня, севодни; сядкича, калужск.
Статья с рубриками не связана
Яндекс.Метрика