Мязга

Мязга, мяздра и пр. по зап. произн., см. мезга, мездра и пр.
Статья с рубриками не связана
Яндекс.Метрика